Junis Kinderopvang

Privacyverklaring

Stichting Junis Kinderopvang staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Tot deze groep behoren ook De Drie Ballonnen B.V., Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn (SPA) handelend onder de naam PeuterStart en Stichting Alle Kinderen Samen (AKS). Alle hiervoor genoemde rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adresgegevens: Junis Kinderopvang, Zuidpoolsingel 6, 2408 ZE Alphen aan den Rijn.
Telefoonnummer: 0172-424824
Website: www.junis.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Junis verwerkt verschillende persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens omdat je klant bij ons bent, omdat je bij ons werkt of wilt werken of omdat je met ons samenwerkt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Noodtelefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam basisschool;
 • Loggegevens gebruik ouderportaal;
 • Foto’s;
 • Arbeidshistorie;
 • Genoten opleidingen.

Junis verzamelt als dienstverlener in de kinderopvang naast bovenstaande gegevens ook bijzondere en gevoelige informatie, namelijk:

 • Het Burgerservicenummer;
 • Informatie over de gezondheid van kinderen;
 • Informatie over de ontwikkeling van kinderen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening die Junis levert;
 • Het afhandelen van een betaling;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Werving- en selectiedoeleinden;
 • Marketing- en communicatiedoeleinden voor Junis.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Junis mee werkt worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Junis) verwerkt. Junis neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Junis bewaart de persoonsgegevens van klanten, kinderen en werknemers tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wet Junis tot andere bewaartermijnen verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Junis verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor communicatie vanuit de organisatie. We verkopen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die in opdracht van Junis gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij op dezelfde veilige manier met jouw vertrouwde gegevens werken. Junis blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons cookiebeleid
Op de websites van Junis maken wij gebruik van functionele en technische cookies en marketingcookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen optimaliseren.
 • Het verzamelen van gegevens van onze websitebezoekers om onze algemene communicatie over onze producten en diensten te verbeteren.
 • Het (tussentijds) bewaren van informatie die nodig is om de websites goed te laten werken.
 • Het volgen en analyseren van het internetgebruik van onze websitebezoekers met als doel relevante advertenties aan te bieden.

Je kan ervoor kiezen om alleen de noodzakelijke cookies te accepteren. Ook als je niet actief een keuze maakt, worden alleen de noodzakelijke cookies gebruikt.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Junis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een email via privacy@junis.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Junis. Ook is er het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je ons de opdracht kunt geven om de persoonsgegevens die wij bezitten in een computerbestand naar jou of een door jouw gewenste organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Stuur dan jouw verzoek naar privacy@junis.nl.

Let op! Het is belangrijk dat we weten dat het verzoek door jou gedaan is. We vragen je daarom een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Junis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op het verzoek reageren.