Sanne is een clustermanager bij Junis
Ze begon bij Junis als pedagogisch medewerker op verschillende kinderdagverblijven en bso-locaties. ‘Na 5 jaar op de groep te hebben gewerkt, ben ik de clustercoördinator gaan ondersteunen. Vervolgens ben ik zelf clustercoördinator geworden en sinds kort dus clustermanager.’

De werkzaamheden van een clustermanager zijn heel divers
De clustermanager is veel in contact met stakeholders, zoals scholen en sportverenigingen. Ook regelt de clustermanager voor de informatie-wisseling naar onder andere de ouders en clustermanager. De clustermanager is ook vaak op locaties te vinden.

Sanne vindt het belangrijk dat de medewerkers zich prettig voelen op de locaties
‘Wanneer de medewerkers zich prettig voelen, heeft dat alleen maar positieve uitwerking op de kinderen. Het is mooi om te zien dat ze zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen.’ Een clustermanager krijgt de vrijheid om zelf invullingen te geven en het team hierin ook mee te nemen. De ontwikkeling van de kinderen staat hierbij centraal.

Bij Junis vinden we verbinding belangrijk
In onze pedagogische visie staat verbinding met kinderen, ouders, collega’s, samenwerkingspartners en jezelf centraal. Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we ook belangrijk. Een clustermanager krijgt de kans om onze unieke leergang Natuurlijk Leiderschap te volgen.